• نقش کانون سازی راوی غیر انسان در داستان کوتاه

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

  • درباره مجموعه داستان «تندر» از زکریا تامر کمدی هراسناک گرسنگی

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

  • از نامه های جلال آل احمد به همسرش سیمین دانشور حالم هیچ خوش نیست

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

تهوع

رمان تهوع زمانی منتشر شد که نویسنده‌اش ژان پل سارتر 33 ساله بود و البته در همان سن تدریس در دانشگاه...

31000تومان