• نقش کانون سازی راوی غیر انسان در داستان کوتاه

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

  • درباره مجموعه داستان «تندر» از زکریا تامر کمدی هراسناک گرسنگی

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

  • از نامه های جلال آل احمد به همسرش سیمین دانشور حالم هیچ خوش نیست

  • amin hosseinioun

  • 03-03-19

یک روز از تمام زندگی

رمان یک روز از تمام زندگی در سنت رمان‌های زندگینامه‌ای و از طریق راویان مختلف روایت می‌شود و رمانی ج...

45000تومان