• سوانح

 • نویسنده

  احمد غزالی
 • مترجم

 • ناشر

  نشر ثالث
 • 10000 تومان
 • ناموجود
 • سوانح یا سوانح العشاق اثری در ستایش عشق و شوریدگی . تالیف احمد غزالی سوانح از معدود آثاری است که در ادب فارسی توجه را به "عاشق" میدهد و نه به معشوق ؛ و این ویژگی آن را به اثری برجسته و متفاوت بدل میکند
 • معرفی کتاب


  اثری در ستایش عشق و شوریدگی . تالیف احمد غزالی سوانح از معدود آثاری است که در ادب فارسی توجه را به "عاشق" میدهد و نه به معشوق ؛ و این ویژگی آن را به اثری برجسته و متفاوت بدل میکند . احمد غزالی صوفی و عارف قرن پنجم و ششم هجری است و در سوانح از اسرار عشق پرده برمیدارد . نثر او ساده است و از لحاظ مضمون از زیباترین متون فارسی است . احمد غزالی چنان شیفته عشق و عرفان بوده است که همیشه و حتی پس از مرگ با کینه حاکمان و متعصبان مواجه شده است . در سوانح عشق موشکافانه روانشناسی میشود و ریای عشاق آسمانی را بر ملا میسازد . میتوان غزالی را پایه گذار "مکتب اصالت عشق " دانست . غزالی مینویسد : عاشق با عشق آشناست ،با معشوق هیچ آشنایی ندارد . و کتاب بی نظیرش را این چنین آغاز میکند : این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معنای عشق تعلق دارد . اگرچه حدیث عشق در حروف و کلمه نگنجد . زیرا که آن معانی ابکار است و دست حروف به دامن حذر آن ابکار نرسد . اگرچه مارا کار آن است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوت کلام .پس اگر در جمله این فصول چیزی رود که مفهوم نگردد از این معانی بود . چهل کلاغ چون هدیه ای ناب این کتاب بی نظیر را که ستایش عشق است به خوانندگان پیشنهاد میکند .

  • شابک

   9789651173769
  • 64

  نظرات