• عاشقانه های کلاسیک / اوژنی گرانده

  Eugene Grinde

 • مترجم

  محسن سلیمانی
 • ناشر

  افق
 • 22000 تومان
 • موجود
 • شاهکاری از اونوره دوبالزاک. عاشقانه‌ای تمام‌عیار در دل یک تراژدی تلخ اجتماعی. «اوژنی گرانده» را موفق ترین رمان بالزاک می دانند. این نویسندۀ فرانسوی که رمانها و داستانهای فراوانی از خود بجا گذاشته، بیش از هر موضوعی، به روزگار مردم فرودست فرانسه، فاصلۀ شهر و روستا، تضادهای طبقاتی و سیاستهای حاکمان که مردم را در تنگناهای اقتصادی می گذاشت پرداخته است
 • معرفی کتاب


  شاهکاری از اونوره دوبالزاک. عاشقانه‌ای تمام‌عیار در دل یک تراژدی تلخ اجتماعی. «اوژنی گرانده» را موفق ترین رمان بالزاک می دانند. این نویسندۀ فرانسوی که رمانها و داستانهای فراوانی از خود بجا گذاشته، بیش از هر موضوعی، به روزگار مردم فرودست فرانسه، فاصلۀ شهر و روستا، تضادهای طبقاتی و سیاستهای حاکمان که مردم را در تنگناهای اقتصادی می گذاشت پرداخته است. بالزاک در دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه می زیست (اوایل قرن نوزده)؛ زمانی که تحولات اجتماعی و صنعتی در اروپا سرعت گرفته بود و جامعۀ روستایی با موج صنعتی شدن و جامعۀ شهری با حاکمیت قانون و اقتدار حکومت‌های مرکزی، شکلی تازه به خود می گرفت. بالزاک در این میان، منتقد آن وجه از تحولات جدید بود که اخلاقیات را به زوال می کشاند و به مسلخ ثروت و سرمایه می برد. «اوژنی گرانده» نیز اگرچه دربارۀ دختری جوان و عاشق‌پیشه به نام اوژنی و سرگذشت پرفراز و فرود اوست اما بستر اصلی داستان را درونمایه ای انتقادی – اجتماعی تشکیل می دهد که اوژنی‌ها در آن قربانی و محکوم به شکست هستند. اوژنی فرزند پدری با خصلت‌های پست کسانی است که در سودای ثروت و انباشت سرمایه، از روح انسانی دور شده و چشم بر عشق و دلدادگی بسته اند. اوژنی، دختر بابا گرانده، مهر پسرعمویش را در دل دارد اما پسرعمو که اقامتی موقت در خانۀ آنها دارد، بواسطۀ سوداگری های پدر و عمویش، به راهی دیگر می رود و روانۀ هندوستان می شود. او پس از سالها و با فراموش کردن اوژنی، همسری اختیار می کند و اوژنی که کماکان دوستدار اوست، ناگزیر سرنوشتی دیگر پیدا می کند... «اوژنی گرانده» از دو بخش تشکیل شده که بخش اول آن از لحاظ توصیف حالات رمانتیک اوژنی و تضاد حالات و درونیات او با خلق و خوی مادی و سوداگرانۀ پدر، به طرز شگفتی زیبا و دراماتیک از کار درآمده است. بخش دوم کتاب با شتاب بیشتری پیش می رود و بالزاک، اتفاق‌های دیگری را هم وارد داستان می کند. «اوژنی گرانده» با ترجمۀ زنده یاد محسن سلیمانی یکی از رمانهای مجموعۀ «عاشقانه های کلاسیک» انتشارات افق و از معدود آثار بزرگ ادبیات فرانسه در این سری کتابها به شمار می آید.

  • شابک

   9789643695934
  • 400

  نظرات