• تنگسیر

 • نویسنده

  صادق چوبک
 • مترجم

 • ناشر

  انتشارات نگاه
 • 20000 تومان
 • ناموجود
 • نام تنگسیر گره خورده است با نام زارمحمد (زائرمحمد) که سیمای یک قهرمان کلاسیک داستان ایرانی را به یادمان می آورد. این نام از آغاز دهه 40 یا درست بگوییم از سال 1342، وارد فرهنگ ادبیات داستانی ایران شد و پس از آنکه امیر نادری فیلمی براساس آن ساخت، از دنیای ادبیات قدم به فرهنگ عمومی زمان خود گذاشت
 • معرفی کتاب


  نام تنگسیر گره خورده است با نام زارمحمد (زائرمحمد) که سیمای یک قهرمان کلاسیک داستان ایرانی را به یادمان می آورد. این نام از آغاز دهه 40 یا درست بگوییم از سال 1342، وارد فرهنگ ادبیات داستانی ایران شد و پس از آنکه امیر نادری فیلمی براساس آن ساخت، از دنیای ادبیات قدم به فرهنگ عمومی زمان خود گذاشت. در روزگاری که انقلابیگری و مبارزه با ظلم کلیدواژة بسیاری از اشعار و داستانهای ایرانی شده بود، زارمحمد تنگسیر نیز ظهور کرد که یک‌تنه به نیروی شر می کوبید و سودای پاکسازی جهان را از هرچه پلشتی و پلیدی داشت. ماجرای این رمان همچون اغلب آثار چوبک، در جنوب ایران و این بار در تنگستان می گذرد. شخصیت روستایی و ساده‌دل زارمحمد و فریب خوردن او از سوی شهری های باصطلاح زرنگ و ریاکار موجب طغیان او می شود و ترجیح می دهد مطابق با اصول درستکارانه و صادقانة روستاوار خود، علیه شیادان شهری بشورد و حقش را بستاند. این‌چنین داستان به محکمه ای علیه مدرن‌سازی‌ها و ظواهر جدید زمانه نیز تبدیل می شود و نویسنده را در مقام امیل زولای ایرانی می نشاند.

  • شابک

   12345
  • 230

  نظرات